Государственное предприятие «Типография»
Государственное предприятие «Типография»
Государственное
предприятие «Типография»
Государственное
предприятие «Типография»

Байланыш

БАЙЛАНЫШ

АТЫ-ЖӨНҮ

КЫЗМАТЫ

ТЕЛЕФОН

УЮЛДУК ТЕЛЕФОНУ

Суванов Садырбек Абылкасымович
Директор
68 03 78
0(775) 58-80-99
0(555) 22-44-64

Байбагышева Гульнара Шаршембаевна
Башкы бухгалтер
68 03 77
0(312) 46-84-65
0(555)75-82-82

Коханова Татьяна Петровна
Өндүрүш боюнча орун басары
43 75 77
0(312) 57-52-42
0(555) 49-33-90
0(705) 49-33-90

Немыкина Людмила Николаевна
Экономист
68 03 77
0(312) 63-15-74
0(550) 03-63-74

Егибаева Бурул Ишембаевна
Старший мастер
43 75 77
0(312) 42-88-53
0(552) 02-10-89

Кожомкулова Азима Рахатбековна
Бухгалтер-кассир
68 03 77
0(553) 670-524

Асанакунов Эрлан Нарынбекович
Маркетинг боюнча менеджер
68 03 76
0(700) 02-22-85
0(777) 55-98-22

ДАРЕК

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Жумабек көч 46, Бишкек ш.
0 312 43 75 77
basmaudpkr@mail.ru
basmaudpkr@gmail.com
Посмотреть на карте Бишкека